b5

Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, firmaların teknolojiyi eğitim amaçlı kullanmaları anlamında önemli bir adım olma özelliği taşımaktadır. Artırılmış gerçekliğin kullanılması özellikle büyük ve pahalı ürünleri olan markalara lojistik, zaman ve maliyet açılarından büyük avantajlar sağlamaktadır. Böylece yeni bir ürün piyasaya çıkmadan önce, firma çalışanlarının sınıf içi eğitimlere, sunumlara çağırmak ya da ürünleri tüm bayilere göndermek gibi mecburiyetleri ortadan kaldırmaktadır.

AR teknolojisinin kullanıldığı eğitimlerde ürünler tüm detaylarıyla, adeta kullanıcıların önlerindeymiş gibi inceleyebildikleri deneyim sunulmaktadır. Artırılmış gerçeklik ile hazırlanan ürün eğitimleri için önce eğitime konu olan nesneler 3D olarak modellenmektedir. Ekibimizdeki yazılımcı arkadaşlarımız bu modelleri artırılmış gerçeklik ortamına aktarıp etkileşim olacak bölümlerin kodlamalarını yapmaktadırlar. Kapağa dokunduğunuzda açılması, ocağın düğmesini çevirdiğinizde ocağın yanması gibi…

Pahada ve yükte ağır ürünleri bayilere, şubelere göndermek ya da çalışanları eğitimler için fiziki sınıf içi eğitimlere çağırmak durumunda kalmadan mükemmel bir dijital eğitim deneyimi sunulabilmektedir. Firmalara, çalışanlara ve şubelere lojistik, zaman ve maliyet anlamında büyük fayda sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamalarının yakın zamanda bayi, müşteri ve personel eğitimlerinde çok daha fazla kullanıldığını göreceğiz.