DİGİTALLİCA KURUMSAL İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI
İNTERNET SİTEMİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ
HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İnternet sitemizi ziyaret etmekle ve/veya kullanmanız; yasalara ve/veya tüzel kişi
temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine
sahip olduğunuz, bu kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız, burada yazan
şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer aşağıda belirtilen
şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen İnternet sitemizi kullanmayınız.
Aksi halde İnternet sitemizi yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk
kabul etmez.

1. Taraflar
İşbu kullanım koşulları, Akasya Towers Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak NO:25 A
D:150 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde kayıtlı Dijital İnsan Kaynakları ve Tasarım
LTD. ŞTİ. (‘’Digitallica’’ veya ‘’Şirketimiz’’ olarak anılacaktır.) ile Şirketimiz tarafından
oluşturulan www.digitallica.com.tr alan adlı internet sitemizi (“Site” olarak anılacaktır)
kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” olarak
anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Site’den yararlanma ve kullanım
koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Şirketimiz ve Üye
birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

2. Amaç
 Site, Şirketimizin sektör lideri misyonu çerçevesinde Digitallica ürün ve
yeniliklerini tanıtmak, e-öğrenme sektörüne dair bilgileri, gelişmeleri, yeni
projeler hakkında müşteri ve potansiyel müşterilerle buluşturmak gibi amaçlarla
oluşturulmuştur.
 İşbu kullanım koşulları ile, Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya
başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt
vermiş kabul edilir.

3. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler
 Site’de sunulan hizmetler, müşteri ve potansiyel müşterilere yönelik olarak
hazırlanmıştır.
 Kullanıcıların, Digitallica ürün ve yenilikler, e-öğrenme sektöründeki gelişmeler
ve yeni projeler hakkında bilgi almak gibi amaçlarla Şirketimiz ile paylaştığı
bilgiler, açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Bu gibi amaçlarla paylaşılan iletişim
bilgilerinin kişinin kendisine ait iletişim bilgileri olma zorunluluğu olup aksi halde
kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden münhasıran sorumludur.

 Digitallica tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme ve/veya yazışmalarda,
kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.
 Şirketimiz, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket
eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden
oluşabilecek hatalardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 Digitallica, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman haber
vermeden değişiklik yapabilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan
edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları,
kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl
ettiği takdirde ve/veya Site’de hukuka aykırı paylaşımda bulunduğu takdirde
Digitallica’nın gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu,
gelecekte Site’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki
dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
 Kullanıcı, hatalı veya yanlış yönlendirici (örneğin sahtekarlık yoluyla para isteyen
ya da birini taklit eden), yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz.
 Kullanıcı, Site’de bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veri
tabanları, kataloglar ve listeler gibi Site’de yer alan hiçbir unsuru
çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini,
kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul
edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 Digitallica tarafından kullanıcılara sunulan Site arayüzünün, Digitallica ürün ve
yenilikleri, e-öğrenme ve yeni projeler hakkında bilgi alma gibi amaçlar dışında
bir amaçla kullanılması veya ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımların, kod ve
yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen
kopyalanması, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesi, içeriklerin ayda Site’deki
unsurların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya
yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına
aktarılması, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin yasa dışı erişimine ve
kullanımına açılması gibi fiillerin işlenmesi halinde Digitallica’nın uğrayabileceği
tüm zarar ve ziyanlar için aykırılığa sebebiyet veren taraflara karşı talep, dava ve
takip hakları saklıdır.
 Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine
mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri
engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim
sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web
crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb.
“screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel
süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz
olarak ulaşılması, Site’nin ve/veya Site’deki içeriğin ya da unsurların işbu
Kullanım Koşulları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı
olup Digitallica’nın uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip
hakkı saklıdır.
 Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların
çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek
herhangi bir girişimde bulunması, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde
orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından
girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Site’nin genel güvenliğini
tehdit edecek ve/veya Site’ye ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde
bulunması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek

yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve
sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım
kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar
düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara
erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 Kullanıcı, Platform’da başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla
taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda
bulunamaz.
 İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir
kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin
kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Digitallica, o sebep olunan her türlü
zararı kullanıcıdan talep edebilir.

4. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı
Yasaların izin verdiği ölçüde ve Digitallica işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek
yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Digitallica, kullanıcılara karşı dolaylı,
arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat,
itibar, kar veya gelirinden (Örn;. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre
veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki
değişiklikler) sorumlu olmayacaktır. Digitallica, Site’ye erişim ve Site vasıtasıyla
gerçekeştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı,
şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı
neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan
sorumlu olmayacaktır.

5. Fikri Mülkiyet
 Site’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin,
markaların, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet
hakları vb.) Digitallica’ya aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı
oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya
Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan
her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması,
işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle
diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Digitallica nezdinde meydana
gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münharısan sorumlu olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Sona Erme
Bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı
için uygun olmaması halinde kullanıcı Site’yi kullanmayı her zaman durduranbilir.
Digitallica, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Site’ye
erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir.
Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeğini /
edemeyeceğini kabul etmektedir. Digitallica yasal zorunluluk halinde ya da gerekli
gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği
bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile ve kişisel veri niteliğinde olmayan

bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin belirtilen
üçüncü şahıslara verebilir. Kullanıcı bu sebeple Digitallica’dan her ne nam altında
olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

7. Uyuşmazlıklar
Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir.
Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve
İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma
makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Digitallica
talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

8. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa
etmeme hallerinde Digitallica’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
Digitallica’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla
sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi
veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Digitallica’nın yükümlülüklerini yerine
getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya
işlemleri, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme
veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza,
elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir.

9. Yürürlük ve Kabul
İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler,
Kullanıcının Site’yi kullanmaya başlamasından itibaren Kullanıcı tarafından kabul
edilmiş sayılır ve Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe
girer.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak Dijital
İnsan Kaynakları ve Tasarım LTD.ŞTİ. (“Şirketimiz” veya “Digitallica”) veri
sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda
açıklanan çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı
Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Tarafınıza ait kişisel veriler;
 Digitallica ürün ve yeniliklerden, e-öğrenme sektörüne dair bilgilerden,
gelişmelerden haberdar olma talepleri gibi müşterilere ait taleplerin veya
şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 Talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası, kişilerden
gelen taleplerin ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve
bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaların koordine edilmesi,
planlanması ve icrası,

 Sözleşmesel ilişkiden ya da taraflar arasındaki ilişkilerden doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu amaçla gerekli faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi,
 Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, yönetilmesi ve bu amaçla gerekli kayıtların
açılması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne
yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında
internet erişim kaydı tutulmasına ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt
yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Şirketimizin fiziki/elektronik güvenliğine
yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların,
bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
 Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, iş
sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, stratejik
planlama faaliyetlerinin icrası, Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara
ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve
icrası, üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
 Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi
ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
gibi amaçlarla (hepsi birlikte “Amaçlar”) Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere
dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza
edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket’e özgü iç
faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sizinle olan ilişkimiz kapsamındaki
yükümlülüklerimizin ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
elektronik ve fiziki güvenliğimizin temin edilebilmesi ve getirilmesi gibi hukuki
sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içindeki veya yurt
dışında dışarıdan hizmet alınan kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer
hizmet sağlayıcılarımıza, iştiraklerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları
ve/veya özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
Akasya Towers Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak NO:25 A D:150 Üsküdar/
İSTANBUL adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine
göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.