Hedef Kitle:

Çalışma hayatının içinde bulunan, mesleğini icra eden tüm çalışanlar

Kapsam:

Mesleğin işleyişi sırasında toplum yararı gözetilerek uyulması gereken davranış kurallarıdır.

Amaç:

İş dünyasında etiğin yerini, önemini, bireysel etik, meslek etiği, kurumsal etik gibi türleri arasındaki bağlantıları anlayarak, İş etiğinin faydasını aktarmayı amaçlar.

İçerik:

Etik Kavramı

Etik Karar Verme Süreci

Çıkar Çatışmaları

Hediyeleşme, Temsil ve Ağırlama

Akrabalar İle İlişkiler

Üçüncü Taraflar

Sosyal Medya

Varlık ve Bilgi Güvenliği

Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırma

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Süre:

25 dk.