Evden Çalışanlar İçin İSG Eğitimi:

Hedef Kitle:

Evden çalışan veya çalışabilecek tüm bireylerdir.

Kapsam:

Çalışanlara evden çalıştıkları sürede sağlıklı ve güvenli şekilde çalışma ortamı sağlamak, evlerinde geçirebilecekleri iş kazalarını, meslek hastalıklarını belirtmek, azaltmak hatta ortadan kaldırmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek, mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmak ve çalışanların karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlendirmektir.

Amaç:

Evden çalışan veya çalışabilecek tüm çalışanları, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda karşılaşabilecekleri riskler ile ilgili bilinçlendirmek ve bu durumlara karşı çalışanlara uygun davranışları kazandırmaktır.

İçerik:

 • Etkileşimli örnek olay analizleriyle;
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler ve sorumluluklar,
  • Evde iş kazası, meslek hastalığı ve alınacak önlemler,
  • Evdeki çalışma ortamının temizliği ve düzeni,
  • Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • İlkyardım
  • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileşim,
  • Deprem esnasında alınması gereken önlemler, deprem çantası hazırlama,

Evde yer alan her odada çalışanları bekleyen tehlikeler ve alınabilecek önlemler (mutfakta, banyoda, koridorda, bahçede, otoparkta)

Süre:

25 dk.