Gelişim İçin Geri Bildirim Eğitimi:

Hedef Kitle:

Çalışma hayatının içinde bulunan tüm bireyler

Kapsam:

Çalışandan, çalışana geri bildirim vermenin önemi, çevik organizasyonlarda geri bildirim, öğrenme çevikliği ve geri bildirim, olumlu ve yapıcı geri bildirim nedir? Geri bildirim vermeden önce geri bildirim almanın önemi, çeşitli geri bildirim verme ve alma yöntemleri, proaktif bir yaklaşım olarak ileri besleme, geri bildirim verirken duygu ve ihtiyaç dilini merkeze koymak , koçluk yaklaşımı ve geri bildirim…

Amaç:

Öğrenme Çevikliğinin en önemli unsurlarından olan geri bildirim kavramını anlamak, sadece yöneticiden çalışana verilen değil tüm çalışanların birbirlerine verebilecekleri en değerli gelişim aracı olduğunu kavramak ve geri bildirimi rahatça uygulamamızı sağlayacak pratik yaklaşımlar öğrenmek.

İçerik:

 • Neden geri bildirim ve 360 geri bildirimin önemi?
 • Olumlu ve yapıcı geri bildirim nedir?
 • Öğrenme çevikliği ve geri bildirim ilişkisi
 • Geri bildirim alabilmek; Öz farkındalık ve bağ kurma
 • Geri bildirim ve toksik davranışları yönetebilmek
 • Gözlem, ihtiyaç, duygu ve strateji yöntemiyle geri bildirim
 • Geri bildirim verebilmek için hangi koçluk becerileri geliştirilmeli; dinleme, yansıtma, güçlü sorular sorabilme
 • Güçlü sorular
 • STAR ve COIN yöntemleri
 • Geri bildirimi eğlenceli hale getirmek
 • Proaktif bir yaklaşım olarak ileri besleme
 • Role Play uygulamaları
 • Doğru ve zayıf geri bildirime yönelik vaka çözümlemelerini

Süre:

45 dk.