Hedef Kitle:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerinde çalışanlar

Kapsam:

Çalışanlara işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı oluşturmak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltmak hatta ortadan kaldırmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek, mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Amaç:

Çalışanlara işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı oluşturmak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını azaltmak hatta ortadan kaldırmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirmek, mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İçerik:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

Süre:

8 Saat