Hedef Kitle:

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler (Tüm bireyler)

Kapsam:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, kişisel verilerin toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimimizle birlikte, Kişisel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, İlgili Kişi, Veri İşleyen, Veri Sorumlusu, Aydınlatma Metni, Açık Rıza, Özel Nitelikli Kişisel Veri gibi kavramların yanı sıra, kanunun içeriği ve veri koruma şartları ile idari ve cezai yaptırımlar hakkında detaylı bilgiye sahip olabileceksiniz.

Amaç:

Tüm bireylerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği temel kural ve prensipler hakkında bilgilendirilmesi, doğması muhtemel hukuki sorunlara karşı kanuni hak ve özgürlüklerini öğrenmesi ve benimsemesi.

İçerik:

Etkileşimli örnek olay analizleriyle;

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili temel kavramlar
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun içeriği ve veri koruma şartları
  • İlgili kişi hak ve yükümlülükleri
  • Açık rıza ve açık rıza alınmasına gerek duyulmayan durumlar
  • Aydınlatma yükümlülüğü
  • Özel nitelikli kişisel veriler
  • Veri güvenliğinin önemi
  • Kanun kapsamındaki istisnai haller
  • Kurula başvuru süreci ve sonuçları
  • Kanunda öngörülen kabahatlerin işlenmesi halinde uygulanan hapis ve idari para cezaları

Süre:

40 dk.