Mentorluk ve Menteelik Eğitimi:

Hedef Kitle:

Mentorluk Programı’na Mentor ya da Mentee olarak yararlanabilecek, çalışma hayatındaki tüm bireyler (Yöneticiler, yönetici adayları, liderler, gelişime açık tüm çalışanlar) bu eğitimi alabilir.

Kapsam:

Mentorluk sürecinde mentor ve menteenin rol ve sorumluluklarını öğrenmek, sürecin karşılıklı gelişim odaklı bir ilişki olduğunun önemini anlama, süreçte yapılan hatalar, etkileşimlerle mentor ile mentee rollerini pekiştirme, mentorluk sürecini yönetme.

Amaç:

Mentorluk eğitimi, kurum içi mentorluk programına mentor ya da mentee olarak katılacak çalışanların mentorluk kavramını anlamaları ve süreçten en etkin şekilde faydalanmalarını sağlayacak bilgi ile becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

İçerik:

Mentorluk Nedir?

Mentorluğun faydaları nelerdir?

Mentor

Kimler Mentor olabilir?

Mentorluk Sürecinde Mentordan Beklentiler Nelerdir?

Mentorun mentorluk sürecindeki rolleri nelerdir?

İyi bir mentor hangi özellikleri taşır?

Mentorluk sürecinde mentorların yaptığı temel hatalar nelerdir?

Mentee

Kimler mentee olabilir?

Mentee olarak mentor seçiminde neye dikkat etmek gerekir?

Mentorların menteelerden beklentileri nelerdir?

Mentorluk Süreci

Mentor-Mentee Eşleşmesi

İlk Görüşme ve Yol Haritasının Belirlenmesi

Mentee ve Mentorlar için süreçle ilgili ipuçları nelerdir?

Mentorluk Görüşmeleri

Mentorlar için tavsiyeler nelerdir?

Menteeler için süreçte tavsiyeler nelerdir?

Mentorluk sürecinde kullanılabilecek aktiviteler ve aksiyon önerileri neler olabilir?

Etkili Dinleme konusunda mentor ve menteelerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Süre:

60 dk.