b5

Yıllardır oryantasyon gündeme geldiğinde eğitim bölümlerinin kabusu olmuştur. Halbuki çalıştığınız kurumu dışarıdan büyük bir heyecanla gelen yeni üyelerine anlatmak o kadar da sıkıcı olmamalı. Yanlış tasarlanan içerikler, benzer kalıpların içine sıkışmış tasarım anlayışı, karbon kopya oryantasyon eğitimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Çoğu uygulamasının bölüm sunumlarından ibaret olan oryantasyon eğitimlerini dijitalleştirirken biz konuya farklı yaklaşıyoruz.

Oryantasyon, sadece bölüm tanıtımı değildir. Oryantasyon kurumun esas faaliyet gösterdiği alanın tüm bileşenleriyle anlatıldığı toplam bir ekosisteme giriş eğitimidir. Bu noktada bölüm tanıtımlarına gelene kadar, katılımcılara işe başlamadan aktarılması gereken bir çok kritik konu ve mesaj bulunmaktadır. Business Acumen – iş zekası da diyebileceğimiz bu kavramları oyunlaştırırken firmanın içinde bulunduğu sektörün iş yapış biçimi ve dinamiklerinden ilham alarak tasarımlarımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bu bakış açısı sayesinde kurulduğumuz günden bu yana bir çok firmanın oyunlaştırılmış oryantasyon eğitimlerini dijital ortamda hayata geçirdik. Yeni projelere de devam ediyoruz.

Örnek Çalışmalar

LC Waikiki

Oryantasyon

Anadolu Grubu

Oryantasyon

Çelebi

Oryantasyon

Vakıf Katılım

Oryantasyon

Çelik Motor

Oryantasyon