S.M.A.R.T Hedef Belirleme Eğitimi:

Hedef Kitle:

Profesyonel iş hayatında veya gündelik hayatta hedefleri olan tüm bireylerdir.

Kapsam:

Hayat boyu koyulan hedeflerin akılcı, ulaşılabilir, ölçülebilir olması için Smart Hedef kriterlerine uygun olması gereklidir. Bu eğitimimiz Smart Hedeflerin nasıl belirlendiğini, neden ihtiyaç duyulduğunu öğrenerek, gerekli tanımlamalar ve örnekler ile  pekiştirmenize imkan sunacaktır.

Amaç:

Bu eğitimi tamamlayan kişilerin hem profesyonel iş hayatında hem de gündelik hayatlarındaki hedeflerine ulaşılabilir ve gerçekçi olması için S.M.A.R.T Hedef Yönetimi ile gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

İçerik:

  • Hedef Belirlerken Akılcı Olmak: S.M.A.R.T Yöntemi
  • S.M.A.R.T Hedef Kriterleri:
  • Belirgin Hedef
  • Ölçülebilir Hedef
  • Ulaşılabilir Hedef
  • Uygun / İlgili Hedef
  • Zamana Dayalı Hedef
  • S.M.A.R.T Hedef Nasıl Geliştirilir?

Süre:

25 dk.