b5

Hedef Kitle:

Kurumsal hayatın içinde olan her çalışan

İçerik:

Başarılı, etkileyici, akılda kalıcı bir sunum tasarlamak için sanıldığının aksine çok iyi bilgisayarlara veya profesyonel programlara ihtiyacınız bulunmamaktadır.
Sunumu meydana getiren içerik ve görsel öğelerin tasarımına odaklanarak -örneğin font seçimi, renk seçimi, arka plan tasarımı vb. – uzun süre akıldan çıkmayan sunumlar hazırlayabilirsiniz. Tıpkı Steve Jobs Gibi…

Bu eğitimde, başarılı bir sunumu tasarlamak için takip edeceğiniz ve uygulayacağınız teknik ve taktikleri uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

A) İçerik Tasarımında Dikkat Edilecek Unsurlar

– Sunumun ana mesajının belirlenmesi. Dinleyicileriniz sizi neden dinlemeye geliyorlar?
– Ana mesajı destekleyecek 3 alt mesajın bulunması.
– Dinleyici analizi: Kime sunum yapıyoruz? Nelerden hoşlanırlar / hoşlanmazlar?
– Sunumun hikaye kurgusunun hazırlanması.
– İçeriğimizin olabilecek en uzun süre akılda kalmasını nasıl sağlarız?

B) Görsel Tasarım

– Arka plan tasarımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?
– Etkileyici ve profesyonel görsel seçimi nasıl ve nereden yapılır?
– Sunumda görsel kullanımının temel kuralları nelerdir?
– Sunum tasarımında yazı kullanımı ( yazı yoğunluğunu sadeleştirme, doğru font seçimi )
– Renk kullanımı ( Renklerin insanların duygularına etkileri ve doğru renk eşleştirmeleri )
– Sunuma animasyon eklemek.

C) Sunumlarda Veri Görselleştirme

– Hangi grafik hangi veri setinin gösterimi için idealdir?

– Grafik tasarımının bileşenleri: Arka plan, Data seti ve vurgu noktası.
– Grafiklere animasyon eklenmesi.

– Tablo gösteriminde tasarımında dikkat edilecek konular.
– Infografik tasarımının temelleri, kullanılabilecek programlar.

Bonus: Hayat Kolaylaştıran MS Power Point Tüyoları

Yöntem:

Etkileşimli E-learning

Süre:

3 Saat