1- Pozitif Koçluk ile Ekibinizi Geliştirme Eğitimi:

_

Hedef Kitle:

Profesyonel iş hayatında olan tüm yöneticiler.

İçerik:

Kişinin ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda belli araçlar kullanarak içindeki potansiyelin ortaya çıkmasını destekleyen bir gelişim yolculuğu olan koçluk bugünün dünyasında yöneticiler için vazgeçilmez bir araç olmuştur. Performansın gelişimi ve sinerji içinde çalışan bir ekip oluşturma için diğer yönetsel araçların yanında koçluk etkili yöneticiliğin olmazsa olmazıdır.

Yöneticilerin ekiplerindeki çalışanları için yarattığı pozitif gelişim çabası pozitif etkileşim yaratır. Bu anlamda koçluk ile 2000’lerin başında Martin Seligman tarafından öncüsü olunan pozitif psikoloji arasında benzerlikler vardır. Martin Seligman’ın (2002) psikoloji alanına yeni bir bakış açısı getiren ve yeni bir akım olan pozitif psikoloji psikolojinin sadece sorunlara odaklanan yönüne değil, aynı zamanda “insanların güçlü olan yönleriyle ilgilenmeye” ve “onları geliştirmeye” odaklanmaktadır. Seligman’a göre Pozitif Psikoloji insanın zayıf taraflarına olduğu kadar güçlü taraflarına da odaklanmalı, hayatlarını tatmin olacakları hale getirmeyi desteklemeli, yeteneklerini geliştirmeyle ilgilenilmelidir. Pozitif psikoloji koçluk çalışmalarının da beslenmiş olduğu önemli bir disiplindir. Bireylerin güçlü özelliklerini ortaya çıkaran ve “nereden” yerine “nereye” sorusuyla ilgilenen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla ekibimizin potansiyelini ortaya çıkarabilen bir yönetici olmak için öncelikle bu potansiyeli varlığına inanmak ve güvenmek güçlü yanları görüp harekete geçirebilmek mümkün olabilmektedir.

Bu eğitimde yöneticilerin pozitif psikoloji yaklaşımıyla desteklenmiş koçluğun temellerini anlamayı sağlamalarını ve koçluk ile desteklenen olumlu davranış ve olumlu sonuçlar ile ekiplerinde daha kalıcı sonuçlar yaratmalarını hedefledik.

Bu kapsamda temel başlıklarımız;

  • Olumsuzu yansıtma ve zayıflıklara odaklanmanın performans göstermeye motive ettiğini düşünen yöneticilerde paradigma değişikliği yaratmayı,
  • Olumlu bir zihniyet ve alışkanlıklarla performans gelişimi için koçluğun temel tekniklerini açıklamayı ve uygulatmayı,
  • Olumlu davranışlar geliştirmek için takdir ve güçlü yanlara odaklanmanın önemine değinmeyi,
  • Ekip için uzun vadede kariyer gelişimini ve hedeflerini destekleyecek bir yaklaşım geliştirmeyi,
  • Pozitif koçluk ile pozitif bir çalışma ortamı yaratarak ekiplerde bağlılık ve sorumluluk duygusu yaratmayı desteklemeyi amaçlıyoruz.

Süre:

90 dk.

2- Değişen Dünyada Kişisel Gelişim Planlama Eğitimi:

_

Hedef Kitle:

Profesyonel iş hayatında olan tüm bireyler.

İçerik:

Öğrenme çevikliğinin en önemli yetkinlik olduğu konuşulan günümüz dünyasında sürekli gelişim şart. Bu konuda geleneksel yaklaşımlar önemini ve geçerliliğini de yitiriyor. Yani birilerinin, insan kaynaklarının, yöneticilerin bu sorumluluğu alması ve bizim adımıza gelişimimizi planlaması, anlamlı öneriler getirmesini beklemek de çok etkili bir yöntem ve beklenti değil. Hayattan ve kariyerimizden beklediklerimiz, kişisel amaçlarımız, çalıştığımız kurumdaki hedeflerimiz ve bizden beklenenleri doğru değerlendirmek, güçlü ve gelişim potansiyelimizi gözden geçirmek, doğru aksiyonlarla  kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi planlamak bu eğitimde konuşacağımız konular. Kendiyle ilgili hedefi olan, olmasını isteyen ve daha iyi versiyonuna ulaşmak isteyen herkese yönelik bu eğitimde somut ve uygulanabilir öneriler üzerinden geçeceğiz.

Bu kapsamda temel başlıklarımız;

  • Değişen dünya dinamiklerinde öğrenme
  • Kritik yetkinlikler ve öğrenme çevikliği
  • Kendini değerlendirme
  • Gelişim planlama için yol haritası
  • Kaynaklarım ve etkili yöntemler

Süre:

90 dk.