b5

Hedef Kitle:

Kurumsal hayatın içinde olan her çalışan

İçerik:

Şirketiniz için ya da gündelik hayatta sıkça karşılaştığınız hukuki terimleri anlayabiliyor musunuz? Peki ya okumadan imzaladığınız sözleşmedeki maddelerin sizi ileri ki zamanda zor duruma sokabileceğini hiç düşündünüz mü?

Şirket hukukundan, kıymetli evrak hukukuna, borçlar hukukundan, mahkemelere kadar toplam 7 farklı konuda hazırlanan Hukuk Eğitimi Serimiz kullanımınıza hazır.

Her sektörden, tüm çalışanların rahatlıkla anlayabileceği, fikir yürütmeden hukuksal çerçeve dahilinde çözümler üretebileceği eğitimlerimiz hazır

1) Şirketler Hukuku Eğitimi 

Yaşayan en eski aile şirketi olan “Japon Kongo Gumi” şirketinin 578 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Bu göstermektedir ki ekip olabilme, ortak hareket edebilme eski çağlardan beri süregelen bir ihtiyaçtır. Ancak günümüzde dijitalleşen dünyada ticaretin sınırlarının kalmadı, alışverişin 7/24 esasına dayalı yapıldığı düşünüldüğünde ekip olabilmek, şirketleşebilmek, güçleri birleştirebilmek çok daha fazla önem kazanmıştır. Birden fazla ülkede faaliyette bulunan binlerce çalışanı olan çok sayıda ortağı olan şirketlerden evinde yaptığı takıları internetten satan şahıs şirketlerine kadar birçok farklı yapıda şirket türü bulunmaktadır. Bu eğitimde şirketler hukuku konusu anlatılmaktadır.

– Ortaklık / Şirket Kavramı Ve Unsurları
– Adi Ortaklık
– Ticaret Ortaklıkları
– Kollektif Ortaklık
– Adi Komandit
– Paylı Komandit
– Anonim Şirket
– Limited Şirket

Süre: 45 Dk.

2) Borçlar Hukuku Eğitimi

Ödünç alınan bir eşya, geri vermek üzere alınan bir para, yerine getirilmesi gereken bir takım ödevler. Hayatımızın her alanında, sabah uyandığımızda, evden çıktığımızda, taksiye binerken, marketten alışveriş yaparken, iş yerinde çalışırken, bir mağazada alışveriş yaparken, uçağa binerken, seyahat ederken, konaklarken, kısacası hayatımızın her alanında farkında olarak veya olmayarak içinde bulunduğumuz bir hukuk dalı: Borçlar Hukuku.
Bu eğitimde, borçlar hukukunun genel hükümleri ve borç ilişkileri konuları yer almaktadır.

– Sözleşme
– Haksız Fiil
– Sebepsiz Zenginleşme
– Borçların İfası
– Borcun Üçüncü Kişilere Etkisi
– Borcun Sona Ermesi
– Müteselsil Borçluluk
– Koşul
– Cezai Şart
– Bağlanma Parası
– Cayma Parası
– Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi
– Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

Süre: 40 Dk.

3) Kıymetli Evrak Hukuku Eğitimi

Ticaret takasla mal değişimiyle başlamış, paranın icadından sonra ise nakliye derdi ortadan kalkmış ve para karşılığı ticarete geçilmiştir. Ancak insanlık geliştikçe yüklü miktardaki paraların bir yerden başka bir yere taşınması sorun olmuş, vadeli alışveriş gibi formüller üretilmiş ve tüm bu sorunlarda ödemenin başka yollarla yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu eğitimde kıymetli evrak hukuku kavramı, kambiyo senetleri ve kambiyo takibi konuları yer almaktadır.

– Kıymetli Evrak Kavramı
– Kıymetli Evrak Özellikleri
– Kıymetli Evrakta Ciro
– Kıymetli Evrak Tanımları
– Kambiyo Senetleri
– Kambiyo Senedi Takibi

Süre: 20 Dk.

4) Hukukta Haklar Eğitimi

İnsanlık tarihine baktığımızda yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte insanlar beraber yaşayabilmek için bir takım sınırlar çizmişler, bir takım kurallar koyma ihtiyacı hissetmişlerdir. Özellikle mülkiyet kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar bir düzenin kurulmasına ve bu düzen tarafından bir korunma sağlanmasına daha fazla ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Yerleşik hayatın ilk örneklerinden günümüze kadar insan hayatında önemli bir yer tutan kavram ise haktır.

Bu eğitimde hak kavramı, hak sahipliği, hak türleri, hakların kazanılması ve hakların kaybedilmesi konuları yer almaktadır.

– Hak Kavramı ve Sahipliği
– Hak Türleri
– Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi

Süre: 18 Dk.

5) Mahkemeler Eğitimi

Devlet kavramının oluşumunda insanların güvenlik ihtiyacının ve adalet arayışının önemli bir yeri bulunmaktadır. Tarih boyunca gücü elinde bulunduran otoriteler halkına adil bir yaşam sunma görevi üstlenmek zorunda kalmışlardır. Devletin içinde anlaşmazlıkların ve hak ihlallerinin çözüme kavuşturulduğu makam mahkemelerdir.

Bu eğitimde mahkeme kavramı, mahkeme türleri, adli ve idari yargı teşkilatları, üst mahkemeler konuları yer almaktadır.

– Mahkeme Kavramı ve Türleri
– Adli ve İdari Yargı Teşkilatları
– İlk Derece Mahkemeler
– Üst Mahkemeler

Süre: 10 Dk.

6) Hukukta Kişiler Eğitimi

Hukuk, toplumu düzenleyen ve devlet eli ile güçlendirilmiş kurallar ve yasalar bütünü şeklinde tanımlanır. Hukukun toplumu düzenleyebilmesi için muhatap alabileceği birisine yani kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu eğitimde kişiler hukuku kapsamında; kişi kavramı, hak ve fiil ehliyeti kavramları, kişiliğin kazanılması ve kaybedilmesi konuları yer almaktadır.

– Kişi Kavramı
– Gerçek Kişi
– Gerçek Kişilerin Ehliyeti
– Tüzel Kişi
– Tüzel Kişilerin Ehliyeti

Süre: 11 Dk.

7) Türk Hukukunda Davalar Eğitimi

Bazen bir sohbet esnasında, bazen bir dost meclisinde aramızda anlaşamadığımız konularda bile danışılacak bir kaynak veya konuyu çözecek bir hakem ararız. Ancak her zaman konuyu aramızda tatlıya bağlayamaz, çözüme kavuşturamayız. Çözüme kavuşturamadığımız bazı konularda bazen tek bir çare kalır: Dava açmak.

Bu eğitimde “Dava Nedir?”, “Dava Nasıl Açılır?”, “Dava Açılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?” ve “Dava Dilekçesi Nasıl Oluşturulur?” konuları yer almaktadır.

– Dava Nedir?
– Dava Nasıl Açılır?
– Dava Açılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
– Dava Dilekçesi Nasıl Oluşturulur?

Süre: 12 Dk.

Yöntem:

Video Learning ( Scorm)

Toplam Süre:

2,5 Saat